Voedselbank gedigitaliseerd

op .

Vanaf maandag 22 april 2013 kunnen er alleen nog maar digitaal (online), nieuwe klanten aangemeld worden. De meeste geaccepteerde hulpverleningsorganisaties in het werkgebied van de voedselbank Stad Groningen hebben inlogcodes gekregen. Let op: Papieren aanmeldingen worden dan ook vanaf deze datum geweigerd. De volledige lijst van geaccepteerde organisaties is op deze website te bekijken onder 'Informatie'. Het belangrijkste criterium voor acceptatie is dat organisaties werkzaam zijn in de sfeer van het Algemeen Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk of Verslavingszorg.

Alle aanvragen worden door ons gecheckt op besteedbaar inkomen volgens vastgestelde criteria van de Nederlandse Voedselbanken. Aanvragen dienen tenminste voorzien te zijn van bewijsstukken zoals: budgetplannen GKB, uitspraak inzake WSNP e.d.

Noodhulp kan door een hulpverlener werkzaam bij één van de geaccepteerde organisaties telefonisch worden aangevraagd. Tijdens dit gesprek wordt de gezinssituatie besproken en de eventuele noodzaak vastgesteld. Ook wordt er met de hulpverlener afgesproken hoeveel tijd nodig is om de complete aanvraag op te stellen en in te dienen.

  • Kringloopbedrijf Mamamini
  • Stichting Emmaplein Foundation
  • Kansfonds
  • Vrije Baptisten Gemeente
  • De Nederlandse Gasunie
  • Gemeente Groningen
  • Rabobank Groningen
  • Jumbo Supermarkten

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met de Stadse voedselbank Groningen