Werkwijze

De hulp van de voedselbank Stad Groningen is bedoeld om mensen /gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen.

  • Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Cliënten kunnen zichzelf NIET rechtstreeks aanmelden bij de Voedselbank. Zij kunnen dit enkel doen via tussenkomst van een maatschappelijke organisaties.

Bij de maatschappelijke organisatie moet aan de hand van de gegevens over de inkomsten en uitgaven worden bekeken of men eventueel aan de criteria van de Voedselbank voldoet.

Blijkt dit zo te zijn? Dan kan een aanvraagformulier worden ingevuld en naar de Voedselbank worden verstuurd, waarna de aanvraag nog eens gecontroleerd wordt door medewerkers van de Voedselbank. Daarna ontvangt men een bericht of de aanvraag al dan niet is goedgekeurd.

Aan de klant wordt tijdens een intake bij de Voedselbank de huisregels en manier van werken uitgelegd.

De voedselbank Stad Groningen doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en wij verwachten van u dat u ons helpt dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dat kan als onderstaande afspraken door iedereen worden nageleefd, inzake de uitgifte. 

Spelregels:

Afhaaldag

Eenmaal per week kunt u een voedselpakket ophalen op een vooraf vast te stellen dag.
Wij doen veel moeite om levensmiddelen bijeen te vergaren en verwachten dus ook van u dat de pakketten op de afgesproken dag en tijd door u worden opgehaald.

Uitgiftetijden

De uitgifte is van plm. 10:00 uur tot 12:00 uur aan de Ulgersmaweg 57 te Groningen.  Zaterdag proberen wij zoveel mogelijk vrij te houden voor gezinnen.

Wat moet u meenemen

Het is de bedoeling dat u zelf drie of meerdere boodschappentassen meeneemt.

Tenminste houdbaar tot

Ons streven is dat wij producten binnen de aangegeven 'Tenminste Houdbaar Tot' datum (THT) leveren. De THT datum komt overeen met de Britse aanduiding 'Best Before' oftewel, de kwaliteit van het product is het best als het voor de aangegeven datum wordt geconsumeerd. Met sommige producten kunnen wij daarom wat soepeler mee omgaan omdat die langer een goede kwaliteit houden. De diepgevroren producten zijn voor die THT datum al ingevroren. Desalniettemin dient u zo'n product nog wel voor de consumptie te controleren. Na afgifte kunnen zowel de voedselbank als de fabrikant / leverancier niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het product.

  • Kringloopbedrijf Mamamini
  • Stichting Emmaplein Foundation
  • Kansfonds
  • Vrije Baptisten Gemeente
  • De Nederlandse Gasunie
  • Gemeente Groningen
  • Rabobank Groningen
  • Jumbo Supermarkten

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met de Stadse voedselbank Groningen