Toekenningscriteria voor Voedselpakket

Wanneer uw besteedbare inkomen per maand per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt u in principe in aanmerking voor een voedselpakket:

Totaal bedrag per maand:

 • Basisbedrag per huishouden: € 135,00<>

 • Per persoon: € 90,00

 • Voor ieder kind tot 18 jaar: € 90,00

Totaal bedrag per maand:

 • Alleenstaanden: € 225,00

 • Echtpaar: € 315,00

 • Echtpaar met kind: € 405,00

Rekenvoorbeeld:

 • Echtpaar met 1 kind: €135 + € 90 +€ 90 + €90 = € 405,- 

Bij de Voedselbank kunt u zich echter NIET aanmelden. Dit kan bij diverse organisaties in de stad. De mensen die een pas willen aanvragen/verlengen kunnen ook terecht bij de WIJ-Teams. Op de website van WIJ Groningen kan men de dichtstbijzijnde locatie vinden

Denk eraan! Om tijd te besparen is het goed om direct alle informatie mee te nemen, zodat de aanmelding zo spoedig mogelijk verloopt. Download de exacte criteria

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank Stad Groningen ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp(!) voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Ze zijn expliciet niet(!) bedoeld als extraatje.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. Dus het bedrag dat overblijft nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is.
Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Er wordt met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de pakketten ontvangen.
Hun gegevens mogen daarom niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
De voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbindt zich hieraan. Andere organisatie krijgen dus ook geen inzage.

 • Kringloopbedrijf Mamamini
 • Stichting Emmaplein Foundation
 • Kansfonds
 • Vrije Baptisten Gemeente
 • De Nederlandse Gasunie
 • Gemeente Groningen
 • Rabobank Groningen
 • Jumbo Supermarkten

Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met de Stadse voedselbank Groningen